TOR POZNAÑ

ul. Wy¶cigowa 3, 62-081 Prze¼mierowo, e- mail: tor.poznan@aw.poznan.pl
tel. kom. (+48) 665 949 506, tel. 61 814-35-11
 

PLAN

DOJAZD

HISTORIA OFERTA
     

REGULAMIN TORU "POZNAÑ"

REGULAMIN SZCZEGÓ£OWY
JAZD PO TORZE

     

CIRCUIT "POZNAÑ" REGULATIONS

DETAILED REGULATIONS STAED RUDIMENTS
OF DRIVING ON CIRCUIT POZNAÑ

     

RENNSTRECKE "POZNAÑ" REGLEMENT

REGELN DER FAHRT AUF DER RENNSTRECKE

     
 

TOR SAMOCHODOWY
d³ugo¶æ: 4083 m, szeroko¶æ: 12 m
TOR KARTINGOWY
d³ugo¶æ: 1509 m, szeroko¶æ: 12 m